Σεμινάριο για ειδικούς

Τα θέματα είναι: η κοινωνικότητα, η αίσθηση του μαζί, τεχνικές και θα δείτε βίντεο.