Βίντεο: Διάγνωση 2

Σας παρουσιάζω το βίντεο "Διάγνωση 2".

Είναι δύσκολο όταν οριστικοποιείται ο αυτισμός με τη επίσημη διάγνωση. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα το παιδιού, η έλλειψη κοινωνικότητας, μπορούμε να βελτιώσουμε πολύ. Μην απελπίζεστε!

https://www.youtube.com/watch?v=FaxVOb5Qd_k&t=1s