Βίντεο: πώς να ανεβάσετε το επίπεδο του παιχνίδιου με το αυτιστικό παιδί

Βίντεο: Στην αρχή το παιχνίδι με το παιδί μπορεί να είναι δύσκολο. Υπάρχουν τρόποι για να εμπλακούμε περισσότερο και να έχουμε επαφή. 

https://www.youtube.com/watch?v=FRu8UV59lX4