Σχόλιο της κ. Σταυρουλάκη

Οι ενήλικες άνθρωποι δύσκολα μπορούν να ανοίξουν την καρδιά τους στον άλλον άνθρωπο. Η Μαρέικε είναι ο πρώτος άνθρωπος που γνώρισα που μπορεί να δώσει την καρδιά της χωρίς αναστολές. Το παιδί με αυτισμό χρειάζεται αυτή την προσέγγιση για να βγει από την απομόνωσή του.

Γεωργία Σταυρουλάκη

Γραμμή Υποστήριξης
231 045 0941