Σχόλιο της κ. Σταυρουλάκη

Οι ενήλικες άνθρωποι δύσκολα μπορούν να ανοίξουν την καρδιά τους στον άλλον άνθρωπο. Η Μαρέικε είναι ο πρώτος άνθρωπος που γνώρισα που μπορεί να δώσει την καρδιά της χωρίς αναστολές. Το παιδί με αυτισμό χρειάζεται αυτή την προσέγγιση για να βγει από την απομόνωσή του.

Γεωργία Σταυρουλάκη