Κοινωνική εξέλιξη

Πώς βλέπουμε ότι το παιδί εξελίσσεται κοινωνικά;

Οι κοινωνική εξέλιξη ενός παιδιού περνάει από διάφορα στάδια. Εδώ ένα παράδειγμα εξέλιξης σε παιχνίδι με αυτοκινητάκια.

1. Δε μου επιτρέπει να έχω αυτοκινητάκι.
2. Μου δίνει ένα αυτοκινητάκι.
3. Συγχρονιζόμαστε στο παιχνίδι, π.χ. Να τα κυλάμε ταυτόχρονα
4. Συνεργαζόμαστε στη δημιουργία παιχνιδιών με τα αυτοκινητάκια.

Γραμμή Υποστήριξης
231 045 0941