Σημείωσε!

Διάλεξε μια συμπεριφορά του παιδιού σου που θα ήθελες να αλλάξεις και ξεκίνα να παρατηρήσεις τις δικές σου αντιδράσεις σε αυτή, και αυτές των άλλων σημαντικών ανθρώπων γύρω του. Σημείωσε τις. Κάντε το αυτό για μια εβδοαμάδα ώστε να μπορέσεις να βγάλεις κάποιο συμπέρασμα.

Γραμμή Υποστήριξης
231 045 0941