Την προσοχή του παιδιού

Είναι σημαντικό να κρατάω την προσοχή του παιδιού σ' αυτό που του αρέσει. Γι' αυτό του ρωτάω: Ττί θα κάνω τώρα;", "Να πετάξω το μπαλόνι;", "Με το ένα, με το δύο με το τρία, έτοιμος;", με απαντάει και τότε θα κάνω αυτό που περιμένει με τόση λαχτάρα.

Γραμμή Υποστήριξης
231 045 0941